Home.Impressie.Agenda.Bestuur/ Contact.Lid worden.Maandbladen.Snelmenu.

Last update 04 januari 2014

J.M. Verkade

kanarievogel
Voor vogels en meer!
Website counter

V.V. De Kanarievogel Katwijk e.o.

Betaling van ringen voor Europese cultuurvogels, bastaarden daarvan en andere beschermde vogels.
Het originele, wettelijk voorgeschreven bestelformulier is inmiddels voorzien van een machtigingstekst tot betaling. Let wel: deze machtiging kan en mag alleen ondertekend worden door de ringencommissaris omdat alle bestellingen en betalingen als altijd via de ringencommissaris lopen.

 

Indicatielijsten ringmaten
U treft 3 lijsten aan.
• Elders in deze publicatie vindt u een opsomming van de ringmaten van de meest voorkomende vogels. U begrijpt dat het ondoenlijk is deze volledig op te nemen in ons maandblad. Kunt u uw vogels niet vinden, dan kunt u de volledige lijst raadplegen op de internetpagina
www.nbvv.nl of informeren bij uw ringencommissaris. Bij twijfel kunt u ook contact opnemen met de heer Hans Klören (tel.nr. 035-601 5301).

• Elders treft u ook de soorten die zijn genoemd in de Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens. Deze regeling kunt u hier downloaden als pdf document

• Dan zijn er nog de soorten, gemerkt met (A-), zijnde beschermde uitheemse soorten die opgenomen zijn in bijlage A bij de basisverordening (EG) nr. 338/97. Deze bijlage is het laatst gewijzigd op 9 augustus 2005. Op de lijst staan de bij de kwekers veel voorkomende soorten, maar de lijst is niet volledig. Voor een juist overzicht van de beschermde uitheemse soorten zie www.hetlnvloket.nl, zoek 1332/2005 (=verordening EG van de commissie). De met * gemerkte ringmaten zijn niet opgegeven door het Min. van LNV, maar worden door de NBvV aanbevolen.

 

Tenslotte
U wordt in uw eigen belang en in het belang van andere leden verzocht zich strikt aan deze regels te houden. Als hoofdregels gelden:
• Houd u aan de besteldata.
• Bestel al uw ringen in één keer.
• Voorkom spoedbestellingen.
• Voor vragen, wensen of klachten wendt u zich altijd tot uw ringencommissaris. Rechtstreekse bestelling van afdelingsleden zullen niet uitgevoerd worden.
• Controleer uw ringen, direct, zodra u ze ontvangt en niet pas wanneer u uw vogels gaat ringen!
• Fouten kunnen dan zo spoedig mogelijk, maar in elk geval nog tijdig hersteld worden!


 

 

Vorige.