Home.Impressie.Agenda.Bestuur/ Contact.Lid worden.Maandbladen.Snelmenu.

Last update 04 januari 2014

J.M. Verkade

kanarievogel
Voor vogels en meer!
Website counter

V.V. De Kanarievogel Katwijk e.o.

Zodra de ringenbestelling administratief is verwerkt, ontvangt de ringencommissaris een factuur plus pakbon van het bondsbureau. De ringencommissaris wordt uitdrukkelijk verzocht de pakbon goed te controleren met de door hem gedane bestelling en eventuele correcties per omgaande te melden aan het bondsbureau. Dit verkleint aanzienlijk de kans op foutieve leveringen.


Betaling van de bestelling kan alleen per machtiging.
Betalingen van ringenbestellingen kunnen alleen per machtiging tot incasso plaats vinden. De ringencommissaris vindt de machtigingstekst op de bestelverzamelstaat staan en dient die in te vullen en te ondertekenen. In geval van het bestellen van ringen voor Europese en andere beschermde vogels (waaronder ook bastaarden/hybriden uit een of twee Europese en/of beschermde vogels), dient de ringencommissaris de machtiging te ondertekenen op het speciale, originele bestelformulier dat meegestuurd dient te worden naar het bondsbureau. Bovenal blijft gelden dat verzending van bestelde ringen pas plaats vindt nadat de betaling bijgeschreven is op de postbankrekening van de NBvV.


De bestelhoeveelheid.
Het minimum aantal te bestellen ringen bedraagt van aluminium 10 stuks, voor stalen ringen is de minimumafname 5 stuks. De te bestellen aantallen gaan steeds met 5 omhoog. Dit geldt ook voor “cultuur” ringen en ringen voor andere beschermde vogelsoorten.
Het volgnummer mag ook bij een eerste bestelling in een bepaalde maat met een hoger aanvangsnummer beginnen dan 1, doch wel altijd beginnend met 1, dus bijv. 11, 21, 41 of bij stalen ringen 1 of 6, dus bijv. 11, 16, 41, 46 etc.. Om de ring uniek te laten zijn, mag u van één ringmaat geen ringen met dezelfde volgnummers bestellen.


Gekleurde ringen.
Voor kweekseizoen 2011 worden uitsluitend oranje gekleurde ringen uitgeleverd. De aluminiumringen worden aan de buitenkant van een geanodiseerde kleurlaag voorzien. De tekst wordt door middel van laser ingebracht.
Voor de komende jaren zijn de kleuren:
2011 Donkerblauw RAL5019
2012 Rood RAL3002
2013 Zwart RAL9005
2014 Lichtgroen RAL6019
 

Het C.O.M. is gestart met een nieuwe kleurencyclus, vandaar dat de kleur blauw in 2011 weer wordt gebruikt.

Vorige.
Volgende.